Ένα πολύ καλό βίντεο από το χαμόγελο του παιδιού σχετικά με τις αρπαγές και εξαφανίσεις παιδιών.
Δίνονται πρακτικές συμβουλές για να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε μία εξαφάνιση.
Είναι ένα βίντεο που κάθε γονιός πρέπει να παρακολουθήσει.