Προστασία από την θραύση κρυστάλλων –  Smash και Grab.

Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να σπάσει το τζάμι ενός παραθύρου αυτοκινήτου, με ότι έχει αυτό σαν επακόλουθο για τα περιουσιακά μας στοιχεία (μετρητά – τηλέφωνο κλπ) ή την προσωπική μας ασφάλεια.

Ειδικά αν για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους πρέπει να κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο μας σε περίεργους δρόμους, άβατα ανομίας. Η προστασία Smash και Grab στα παράθυρα του αυτοκινήτου μας, είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά υπόψιν.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικευμένα σημεία τοποθέτησης του φίλμ  Smash και Grab. Μπορούμε όμως να τοποθετήσουμε “3M Μεμβράνες Υαλοπινάκων” που προσφέρουν και αυτές με την σειρά τους ένα καλύτερο επίπεδο ασφάλειας στα παράθυρα του αυτοκινήτου μας.

Τανταλίδης Μ.