Σφυράκι πανικού για το αυτοκίνητο

High Carbon Steel Hard IPOW Car Safety Hammer Escape Tool
Κάθε αυτοκίνητο πρέπει να έχει το gadget αυτό!

Βάζουμε ένα σε κάθε αυτοκίνητο, είναι τόσο εύκολο και απλό στην τοποθέτηση και χρήση του.

Ελπίζουμε ότι ποτέ δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει να βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο μας, σε περίπτωση πυρκαγιάς, πτώση στην θάλασσα κλπ

Το gadget εκτός από το σφυράκι διαθέτει και κοπίδι για την ζώνη ασφαλείας.

Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ