Το μικρό μαύρο βιβλίο για τις απάτες

Ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο για να μάθετε τις απάτες που υπάρχουν αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλαχθούμε από αυτές.

Μπορείτε να κατεβάσετε (στα Ελληνικά) τον Αυστραλιανό οδηγό “Το μικρό μαύρο βιβλίο για τις απάτες”.

The Little Black Book of Scams – Greek – Ελληνικά