Πως θα τοποθετήσουμε μια μαγνητική παγίδα στα κουφώματα

Βήμα α

Μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτόνομες μαγνητικές παγίδες ή μαγνητικές παγίδες που ανήκουν σε ένα σύστημα ασφαλείας. Πριν ξεκινήσουμε, πρώτα ελέγχουμε ποια από τα παράθυρα του σπιτιού μας είναι πιο ευάλωτα για να παραβιαστούν.  Ανάλογα με τη μαγνητική παγίδα που έχουμε διαλέξει, μπορεί να χρειαστούμε κόλλα ή βίδες ή και καλώδια για συνδέσεις (αν πρόκειται για ενσύρματες παγίδες).

Βήμα β

Μία μαγνητική παγίδα είναι καλύτερα να τοποθετείται 10 εκατοστά από το πάνω μέρος του παραθύρου ή της πόρτας. Σιγουρευόμαστε ότι τα σημεία επαφής του αισθητήρα έχουν τοποθετηθεί από τη σωστή μεριά (Διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τις παγίδες).

Βήμα γ

Εάν η μαγνητική παγίδα θα “δουλέψει” σε συνεργασία με ένα ενσύρματο σύστημα ασφαλείας, πρέπει να βεβαιωθούμε για τη σωστή σύνδεσή της με τον κεντρικό πίνακα του συναγερμού. Καλό είναι τα καλώδια να περάσουν μέσα από τους τοίχους του σπιτιού μας. Οι περισσότεροι πίνακες ενσύρματων συστημάτων ασφαλείας διαθέτουν ειδικές θέσεις για τις μαγνητικές παγίδες ή οποιοδήποτε άλλο αισθητήρα προσθέσουμε. Περισσότερη θεωρία εδώ.

Αν οι μαγνητικές παγίδες είναι ασύρματες, τότε δεν απαιτούνται καλωδιώσεις θα χρειαστεί απλά να προγραμματίσουμε τους αισθητήρες κατευθείαν στον κεντρικό πίνακα ασφαλείας (όπως περιγράφεται στις οδηγίες του συστήματος ασφαλείας μας που τις περισσότερες φορές συνοδεύουν το σύστημα) .

 

 

Βήμα δ

Συντηρούμε τακτικά τις μαγνητικές παγίδες ώστε να λειτουργούν σωστά και απρόσκοπτα.