Ποια είναι η ασφάλεια των κουφωμάτων σας;

Η Ασφάλεια των κουφωμάτων μετριέται με κατηγορίες αντίστασης WK (Wiederstand Klasse).

Κατηγορία WK 1 : Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην προσπάθεια που απαιτείται για να ανοίξει ένα παράθυρο με τη δύναμη του σώματος π.χ. με κλωτσιά, με ανασήκωμα, με τράβηγμα ή πέφτοντας πάνω. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται μόνο κουφώματα με βασική υάλωση και ο διαρρήκτης δε χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος.

Κατηγορία WK 2 : Σε αυτή την κατηγορία ο ευκαιριακός δράστης χρησιμοποιεί απλά εργαλεία, όπως κατσαβίδια, πένσες, σφήνες, κ.λπ., για να παραβιάσει το κλειδωμένο κούφωμα.

Κατηγορία WK 3 : Σε αυτή την κατηγορία ο ευκαιριακός δράστης χρησιμοποιεί, για να ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο, πρόσθετα μικρά εργαλεία, όπως δεύτερο κατσαβίδι, σκύλα ή λοστό.

Κατηγορία WK 4 : Σε αυτή την κατηγορία ο έμπειρος δράστης χρησιμοποιεί εργαλεία όπως βαριοπούλα, πριόνι, σφυρί, σκαρπέλο ή δράπανο μπαταρίας.

Κατηγορία WK 5 : Ο έμπειρος δράστης σ’ αυτή την κατηγορία χρησιμοποιεί επιπλέον ηλεκτρικά εργαλεία, όπως το τρυπάνι, πριόνι ή σέγα και ηλεκτρικό τροχό με μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 χιλιοστά

Κατηγορία WK 6 : (η υψηλότερη κατηγορία) ο έμπειρος δράστης χρησιμοποιεί ηλεκτρικό τροχό με μέγιστη διάμετρο δίσκου 250 χιλιοστά ή άλλα πρόσθετα ενισχυμένα ηλεκτρικά εργαλεία.