Δευτεραθλήτρια στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα στις κλοπές αυτοκινήτων.

Η αστυνομία στην ΕΕ κατέγραψε κατά μέσο όρο 697.000 κλοπές αυτοκινήτων ετησίως κατά την περίοδο 2015 έως 2017, μείωση κατά 29% σε σύγκριση με την περίοδο 2008-2010 (μέσος όρος ετήσιου 983 000). Μεταξύ 2008 και 2017, υπήρχαν πτωτικές τάσεις στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατά μέσο όρο από το 2015 έως το 2017 *, τα νούμερα ήταν υψηλότερα στο Λουξεμβούργο (328 αστυνομικές κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους), ακολουθούμενη από την Ελλάδα (269), την Ιταλία (257), τη Σουηδία (256), τη Γαλλία (247) και την Τσεχία (238). Τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία και την Εσθονία (και οι 31), η Κροατία (20), η Ρουμανία (15) και η Δανία (4).